Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania Izby i jej kompetencje to:

  1. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,
  2. prowadzenie na rzecz członków działalności  społeczno-organizacyjnej, instruktażowo-doradczej i gospodarczej,
  3. przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i mistrzowskich - Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa,
  4. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, których może to dotyczyć,
  5. przedstawianie kandydatur na przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
  6. wskazywanie przedstawicieli do wojewódzkich rad zatrudnienia oraz typowanie kandydatur do innych funkcji przedstawicielskich.

Izba sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych przez rzemieślników i innych przedsiębiorców mających siedzibę w granicach działania Izby.

Izba powierzyła sprawowanie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zrzeszonym w niej cechom lub innej organizacji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Korc
Data ostatniej modyfikacji: 2003-12-02 14:15:06
Opublikował: Grzegorz Korc
Data publikacji: 2003-12-02 14:15:06
Odsłon: 2282
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.